طراحی نرم افزار پروشا
11/16/2021

طراحی نرم افزار پروشا

شرکت زاوش مفتخر به طاحی نرم افزار اختصاصی برای گروه نرم افزاری پروشا است که از سال ۱۳۹۲ با رویکردی دانش بنیان و با هدف تولید نرم افزارهای تخصصی در حوزه های مدیریت جامع سازمان، نرم افزارهای مالی و صنعتی، مدیریت انبارها، مدیریت فروش و توزیع و اپلیکیشن های تخصصی موبایل و تلبت در حوزه سفارش گیری و فروش آنلاین فعالیت خود را آغاز نموده است.