طراحی وب سایت گروه کارشناسی خودرو تیک
5/16/2022

طراحی وب سایت گروه کارشناسی خودرو تیک

گروه کارشناسی خودرو تیک با هدف فراهم آوردن عرصه آموزش کارشناسی خودرو و تربیت نیرو متخصص جهت اشتغال زایی با حداقل سرمایه که نتیجه آن کارشناسی متفاوت خودرو را برای خریداران محترم رقم میزند پا به میدان گذاشته است. و شرکت زاوش مفتخر است که طراحی سایت اختصاصی این شرکت را بر عهده داشته است.